Благословение над служението в лила

lilac, lila, flowers

Благословението със свидетелство в “лила” продължава до деня на Петдесятница. Това са изброените дни от 12.04.1958 г. – отпразнуваното на първата събота като празник на Петдесятница духовна (като ответ се даде Дара на Святия Дух – езика ханаански).

Молитва на стража:

“Отче наш…! Помилвай ме днес, о, Боже велики! Ела сред нас, стори чудо и греховете ми не помни! Помилвай ме и дай ми Слово за поука и назидание!” Слово: Неемия 12-та гл.

“И в тоя миг, когато църквата навлиза в очистение, повдигам глас в ридание и Те моля, покаянието ми приеми и това на църквата Твоя от Създание до Скончание! И в тоз ден на милост Твоя, приеми покаянието ми, дошло от дъното на душата ми и изцели неръкотворната църква Твоя от Създание до Скончание! Амин!”

“Гавраил лети! Води легиона от Небесно войнство! Блести Ориона на милостни съдби и сияе Сиона на сградените стени! Вълнуват се водите, изкупени с цената, бледнеят земите пред силата на Мощта велика! Далеч сред водата, нейде в съдба, сред океана Тихи, издигнал съм Земя и създал съм тревата да ухае сред Земята, да бъде тя в увенчание в нощ тъмна в победоносната борба! О, вий, създадени, днес приемете благословение на съдба, жасмини нетленни, бъдете вий сплетени венци на увенчана глава! Излезте в съдби над бурната вода и посрещнете Войнство небесно на съдба. Елате гвардейци, Легион на Христа, елате, изкупени от народи и племена, езици и колена и строени днес по милост, войска Христова на Земя, сто четиридесет и четири хиляди и сведете глава над увенчание – венец на нетленна съдба! Амин!

Чуйте Глас небесен – тръби Сионова тръба! И в нощите стражеви бъдете вий страж – войнствена съдба! Приета ви е молбата чрез стра­жа на Сионова стена и тръби веч тръбата. Блести Ориона, среща Небе Легиона! Звънете, звънци свещенодейни, ухайте, люляци на Земя, на смирна и алое! Ето иде Той, Гавраил, Вожд на Небесно войнство, да бъ­де Вожд с изваден нож сред нощната борба!

Победа! Победа! Победа! Хвала! Хвала! Хвала! Постилайте пътища на Правда, обкичени с цветя, свивайте венци нетленни на милостна съдба! Строени са тръбачи верни на Божия войска. И сградена е стената – на Сиона съдбата. Ела, Зефире, ефирно докосни ни дълбината, запей ти сред пламнали светила, Сиона сияе на вечна съдба. Ухаят “цветята” от народи и племена, завършили хвалата на Божията съдба, оградени са в стената за вечността. О, постилайте килими пъстри, вий, цъфнали цветя, от люляци бели чрез тихата, чрез тихата вода. Прострян е пътят на “Пила” – Ханаан е отсреща, ще видим ний съдба. Амин! Алилуя! Пейте вий сега, ангели крилати с лири и арфи в ръка!”

Алилуя!” пеем ние, небесни множества, в шествие триумфално, Гавраил води велика войска – Небесно е войнство, строена е стена. Сияе Сиона – на Мощ съдба!

Пейте песен съдбоносна, Полинезийски младенци, съдба е велика! На мощност завсегда! И днес вас благославям като Моя войска. Защото време отмина, векове на Земя, и днес Ковчегът премина в Божията ръка, Исус Навин води съдба – люде в Ханаанската земя. Плодове ще вкусят на Духа Света. Девет гривни, девет дарби ще блеснат на Ревекина ръка. Исаака чака под шатъра на Сара и Аврама отците на племената от народи и колена разноцветни, езици на Земя. Но един е днес, един е езикът на Ханаанската земя и верен в съдбата остава той – ханаански – ангелски на Земята – никога неразбран от човека призван!

Но тайна велика откривам в тоя миг, че тоз език, даден на Войнството, е нож открит на онез, що локаха с езика в Гедеонови съдби. И проверен бе кат щика на верните съдби! И днес е ден на Правда в благословение на Небе, в приключваща съдба получава езика ханаански за Небеса! Ответът на молбата е това! Сиона – блестяща сградена стена, основа ти – яспис, брилянти от дванадесет рода, дванадесет порти, дванадесет колена, в две ери, две съдби на Земя!

Днес, Великден на милост, приемам ти молба, Сионе, сградена ти стена и дар на милост в награда ти давам сега – мъдрост в разумение да познаеш завсегда и разумееш езика на Ханаана за вечна съдба! И в тоя вечерен час сред тръбни звуци на Небесно войнство в съдба Гавраил долетя с Дара велик върху оградената стена! И дара й поднесе на велика съдба – езика на Ханаана завсегда. Амин! Амин! Амин! Седем по седем пъти благословена бъди ти, Сионова стена, сградена от дванадесет племена – народи и колена! И при завършваща съдба кат Моя Гвардия ти дарявам завсегда победата Христова – езика на Духа Света! “Амин! Алилуя” кажи ти сега!

Благословена бъди седем пъти по седем от Мен, Отца, Вседържител на всяка Правда и Светлина! И като Дар на Мощ-сила в оградената стена – езика на Ханаана кат една стена, един народ, една Гвардия на Христа приеми за небесната страна! Благословена бъди ти завсегда с езика на Ханаана! Бъди благословена седем пъти по седем! Бъди благословен, език ханаански и чрез Духа Света употребен. Благословена бъди ти, стражо Мой, и от днес навлизай в благословението си в горницата Ерусалимска!

О, снопе подвижен, начатко първа, подвижен от свещеническа ръка като първи плод, изкупен в юбилейната съдба! Благословен бъди ти седем пъти по седем, Сионе, подвижен от свещеническа ръка пред Моето лице като първа начатка, първи плодове, изкупени с цена (кръвна) от земни родове и Дара от Мен приеми – езика ханаански, движим чрез Духа Света! Амин! Благословен бъди ти, и го приеми чрез Войнство небесно, Гавраил, Вожд на Небесното войнство. “Амин” седем по седем пъти от Мен, Отца!

Благословена бъди ти, горницо Ерусалимска със сградената стена и Дара приеми, на милостна съдба – силата двоя на Духа Света, която ще те подвижи като сноп свещенодеен от първите начатки, плодове на Исусовите трудове! Амин! Благословена бъди седем пъти по се­дем и претеглена от Мен, Отца, Вседържителя на милост и Правда сред Всемира! Благословена бъди ти, Горницо Ерусалимска!

И в тоя миг на тържествена съдба, о, ти, струйо водна на съдба чрез крана, проводник на силата Моя, в тоя миг чурни ти пускат чрез пророческа ръка! Амин! Благословена бъди ти, струйо на благословения небесни, седем пъти по седем и изсипи струите благодатни из кранови утроби като небесна Правда на освежителни струи. Амин!: Седем пъти по седем благословена бъди, струйо и се непрестанно лей, всеки корен, всяка дълбина, изкупени с Исусовата кръвна цена, напой ти, за да издържи в нощ на велика борба, когато Войнството небесно се стро­ява за съдба. А ти сега, струйо на озаряваща Светлина, блесни и озари съдбите небесни на небесна съдба!

И път постелете вий, три Вести съдбоносни на милостна съдба, да мине Войнство небесно и събере народа спасяем завсегда!

О, благословени бъдете, единни в петорна съдба като път на Ерусалима към Ханаана на вечността! И бъдете вий единни кат браслет петорен сред Ерусалимските стени! Амин! Седем пъти по седем благословена бъди, водна струйо, благодат, из дълбини зари на Ангела могъщи, що озарява Земя (Откр. 18-та гл.). И съединете съдби петорни, три вести, в ръката на Ангела и Гласа! Амин! Благословени бъдете и обиколете навред Земя, и стежанието съберете на Ерусалима нови – нови съдби! Амин!

Благословена бъди, горницо Ерусалимска ти в пътя на съдбите и ухай навред по земите, и пред Небесата като алое и смирна ти! Благословени бъдете, вести Мои, и навред се разнесете! Амин! Седем пъти по седем от Мен, Отца, Вседържителя на Всемира!

Благословено бъди, леговище в “лила” сред сградената стена Ерусалимска горница! Амин! “Амин” кажи и от днес запей песен на съдба, ответ на милост чакай ти в първа изкупваща съдба на Юбилейната петдесятница. Събота свята! Събота свята! Събота свята – празник на Духа Света – Петдесятница новозаветна за Небе от Земя! “Амин! Амин” кажи ти. Благословена бъди и първата Петдесятница на изкупена съдба като година юбилейна посрещнете вий в събота свята (петдесет дни от подвижване на снопа) – 12.04.1958 г. “Амин, алилуя кажи и от днес, стражо на съдбата, се приготви, дръж връзка в пост и молба до деня на оросение от Небеса, когато от Юбилейната петдесятница навлизате в реални оросения на Късния Дъжд сред сградената Ерусалимска стена. “Амин, алилуя” кажи, пей и Ме хвали завсегда! Амин! Амин!

Гавраиле, възлюбени брат Мой на съдба, ето ме, в поклон съм пред Твоите нога! А Ти с нож в ръка идеш, Началнико на Войнството Божие на Земя. Ето ме в Твоите нога! Какво ще заповяда Господарят мой като съм Твой слуга?!”

Амин! Амин! Амин!

Зефира повя, ефирът докосна дълбина! Ответ огря като струя благодатна! Гавраил промълвя:

“Изуй обущата си от нозете, защото мястото, на което стоиш, е свято! (Три пъти се повтори!) И чакай ти в Ерусалимската горница, скрита от всички блудни очи, деня на милостни съдби, когато ще те връхлети сила двойна на Духа Святи, за да подвижи в тебе Ханаанския език на съдба, в обхода да навлезеш ти като Войнство небесно в борба и изведеш народа Израил в Ханаанската земя!

Пейте вие, цветя! Майско е утро в ранина! Май – оросение над Земя. Пейте вие, Мои цветя, плувайте съдби на милости небесни – сълзи, в омарени колесници – Късните Роси и освежете вий изкупената нова площ във великия празник на съдбата, в юбилейната Петдесятница на Земята! Амин!”

“Кога ще навлезем в почивката свята? Амин! Поклон! Поклон! Поклон! Да бъде, Боже, волята Твоя! Пред Всевишния Твой Трон покланям се аз, минала през вратата на Ориона и поднасям благодарстве­на хвала! Аз, недостойна, изкупена чрез Кръвта Христова Нова Земя, недостойна да приема небесните милости вси – оросенията на Късните Роси! О, вий струи освежителни, бликащи от недрата на моята дълбина, напоете завсегда изкупените вси – корени на вси цветя и запейте песен победоносна на праведна съдба! И не бойте се от нощта – пред вас е Вожд с нож в ръка! Амин!”

“А ти сега, от днес, навлизай в строгата, с пълен мир чакай в горницата Твоя! С обхода свята бъди ти до деня на запрещението си и чакай, Гавраил е сред теб, да яви волята Ми на съдба!

Приготви се с изрядна храна, плодове с всички захарни изделия! Поста ти приемам – прошението ти стигна в Небеса, и ответа си давам на свещенодейната Гвардия Моя. Обещания велики от Начинание до Окончание! Чакай ги ти в изпълнение на съдби! Амин! Алилуя! Ответа приеми и го съхрани! Само тез две вази ти давам, докато Петдесятница се яви. Всяка вечер умита бъди ти! “Амин, алилуя” кажи и пей песен на съдби! И цял ден със Слово в ръка чакай Моите Светлини! Амин!”

В ответ на великото изпълнение на победите чрез свидетелствени съдби победа над Ерихонските стени (над дялото Вавилонско) дойде като дар велик от Небето – езикът ханаански чрез Дух Святи, Който ще приеме Войнството духовно на Земя! Чакаме изпълнението на великата Петдесятница духовна в оросения късни над народа Божий!

14.05.1958 г., сряда

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван