Пет разумни сетива. Благословение над семеносността

raspberry, berry, red berries

По голяма милост Божия, по Негова воля тази вечер беше изпълнено голямо църковно свидетелствено служение. Поставена беше тра­пеза със зърнени храни и плодове. Стражът на живия Бог се яви в служение, облечена в одежда с цвят резедав – цветът, който има флората, растяща на Земя по волята на Всевишния Бог. И Бог благос­лови свидетелственото Свое служение.

Молитва на стража:

“О, Всемогъщи Боже, ето по Твоя воля днес се явяваме единни с Твоите чада като недостойни прашинки от Земя и молим за милост и прошка на нашите волни и неволни прегрешения. Моля, ела ни в утешение и ни благослови, о, Боже Всемогъщи Ти.

В тази възпоменателна нощ за раждането на Христа, когато много искрени и чисти сърца с вяра се явяват пред Небето, моля Те, Боже милостиви и дълготърпеливи, бъди пак над Земята и дай да се яви ве­ликата Твоя милост в изпълнение и нека Планът на спасение се разпростре в избавление и се яви дарът на възкресение.

О, Всемогъщи Вседържителю, Боже наш, Спасителю наш пред Теб и само пред Теб превивам нозе и изпращам молба за целокупността, Твоя съдба. Моля, приеми я Ти и дай път на спасение с ярко очертание да се яви. И овчарите Твои в полето, пак със звезда ги посети. И с Вест на озарение, водеща в могъщо изкупление. Моля Те в този час, дай да се яви Твоето върховно сияние в озарение и посети земното целокупно стежание с прозрение на великата Твоя Светлина, водеща в избавление на изкупление. Моля, нека Ангелът на Благата вест наново посети и днес Земя с радостна Вест на благословение. Моля, удостой възлюблената Твоя с плодовете на Дух Святи, родени на Земята. О, Всемогъщи, на Теб и само на Теб, Боже наш, се моля, строй войнствената Си съдба да поеме път над Земя във велика бран и съ­бере народа Ти избран. Нек Твоята свещенодейна тръба даде знак и се яви конница с ездач с песен Мойсеева на уста и да предводи народа Твой избран като велика Дан. Поклон. Поклон. Поклон пред Теб, Троице свята да е. Амин.”

Отговор на молитвата:

“О, Марийо Моя, над теб са вси милости Мои. И чу Небе молитва­та на това дете като страж на съдбите пред Небе. И Небе посети в пъл­на милост народа Си. А теб, Марийо, водя кат овца мериносова, мина­ла седем периода църковно време сред Земя. А днес, ето мерино – бял висон се изпреде и ти е на плеща благословението, помни! Затова помни великите съдби, възлюблена Моя Марийо.

А ти, стражо на съдбата, чуй в тоз миг на Небесата тръбят ангели с тръби в уста, с арфи и лири в ръка, и с песен съдбоносна на уста, на­товарени с дарове, идват те да посетят Земя. А ти, стражо, напълни съдове със зърна, да продължи Небе в благословения. А вий, Пет разумни, що успяхте и благословението грабнахме, ще ви преблагословя в таз нощ с велико благословение на съдбата.

О, Саро, вярна Моя в Древността и днес. Излез и посрещни ездачи сред смес. В Древност яви се звездата и зари й сияйни озариха Земята. А плодът от зачатието на Дух Святи, яви се Той, Младенецът, Синът Мой!

Не скърби, че в мерино не си облечена ти. Но и Синът Мой в плат (легло) не се роди, но в ясла, където се зоб дроби. Тази нощ те Бог по­сети кат възпоменателка – явяват се бъднини.“

О, свише чу се Глас като много води. И сам Вседържителят на Всемира, обкръжен с милостта, с яркия лъч на светостта затръбя към стража на Земя:

“Стражо на съдбата, в този миг единен на Земята кат нишка златна, злат повой. О, ти си верният ратай Мой. В тоз миг чрез Силен съдебен вик, удостоен от Съда велик, Аз, Всемогъщ, Всемирен Вседържител, Законодател и Съдия, явявам ти се чрез Гласа кат любим Баща и чрез теб приемам молитвата на църквата Моя, чрез свидетелството на Земята и благоволявам, и ръка протягам на благоволение над трапезата на бъднината сред Земята чрез петте блюда на почетно употребление от Петте църковни сетива, удове на възлюблената Моя. Амин.

О, благословена бъди седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди ти, трапезо на бъднина чрез зърната сред Петте разумни сетива и за в бъднина на възлюблената Моя. Благословена бъди седем пъти по се­дем и насити дълбини, и се яви и в Едема на бъднина. О, свише бла­гословена бъди седем пъти по седем, бъднина и приеми чрез разумността на единството в милост и любов множеството, изтръгнато чрез зов кат една възлюблена, на Сина Божий удостоение. Амин!

Сам Аз, Всемогъщ, Всемирен Вседържител, Законодател и Съдия, тази нощ като любящ Баща те благославям завсегда. Амин! Бъди благословена и удостоена с всички дарования на земните същества – семеносности на доброто. И от днес яви се ти, бъднина окичена, увенчана и единна кат невяста на бъднината, препасан с флора, фауна от Земята. И в благословението в Едема бъди ти кат бадема. О, тоз миг благославям семената в строение, което се яви в изпълнение кат дарование на бъднината. Тя е зов на Земята. “Амин, алилуя” кажи. И от днес помни: Отдавна са затворени на Светая Светих врати за милост и лю­бов за всеки на Земя. И днес се носи само Моят Бащин зов, обвит с лю­бов и като нишка златна бъди свит тази нощ, снопе на бъднината. Амин! Седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди. Връзвайте със златен повой и изтегляйте под небесния конвой. Бъди готов, за да чуеш зов, в миг на преображение да се яви изпълнение. Амин! Алилуя!

Бъди благословена ти, Сило Моя на небесно удостоение, като Гълъб телесен в изпълнение. Благословен бъди от днес и приеми храната, която ти се яви в бъднината. Благословено бъди, свидетелство, чрез Дух Святи, що обиколи земните съдбини и събра снопа на съдбата в низината, в която се яви. Приеми храната си на съдби и пази я да не ти я отнеме в бъднина. А ти, християнство на съдбата, ела, удостоено с милост и любов на Земята. И приеми храната, тя ти е за бъднината. Вярна бъди в низината. А ти, Разцвето, разцъфти като цвят на Земята и бъди ухание Мое.

Дан завсегда, велика бран, благословението си приеми чрез храната. “Амин, алилуя” кажи, стражо на съдбата. Благословен бъди с всичките благословения на Вестта кат една съдба, едно цяло на Пет разумни благословения бъди ти. Амин! Завсегда. Благословени бъдете. Днес Аз, Всемогъщ Законодател и Съдия, ви благославям завсегда. Амин. А ти, стражо на съдбата, раздели на пет съдби хляба на Земята и дай на петте сетива да го изядат на таз софра. И в пълна мярка на милост ти бъди им слуга. А ти тази нощ ще чакаш Мен и твоята храна ще е от Мен. И чу се песен, велика Мощ на съдба. Пейте вий, небесни множества. О, свирете вий, небесни тръбачи. Тази нощ се благослови свише от небесния Съд велик в правда бъднината, родена за в бъднина. Амин. Хвала. Хвала. Хвала. В таз възпоменателна нощ на съдба, когато сияе Ангелът на милостта в съдба, светлата му струя осветява целокупността земна. И Гласът тръби на мощност тръба, и песен пее изкупена войска.”

“Хвала! Хвала! Хвала! И поклон. Поклон – аз стражът на Всевишния Законодател и Съдия, не мога да не се поклоня и отдам хвала на Всемогъщия Бог завсегда. За таз голяма милост над Неговия народ и в таз нощ, в която благослови бъднината.

Слава, слава, слава и поклон! Поклон. Поклон пред Всевишния велик Трон. Недостойна съм аз, стражът на съдбата да предам голямо удостоение в благословение, което мина над Земя. Слава, слава и поклон да е пред Троицата свята. За таз велика милост над творението, че му разреши съдбите от Създание до Скончание. И в таз нощи аз, нищожна, благодаря за милостта Божия над Земя.”

Амин!

06.01.1958 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван