Благословение на остатъка в чин „Яков“. Отхвърляне на Лаодикия – протестанската църква в чин „Исав“

24 А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване,
25 който, като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести, като се бореше с него.
31 Слънцето го огря, като заминаваше Фануил; и куцаше с бедрото си.

(съдебно изпълнение)

“Стражо Мой, днес те Бог зове, яви се в Моите нозе, обута и очистена, облечена, за да благословя две в единство на вяра.

И днес, в тоз миг, Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, единен със Съда на Правда велик, във върховния Законодателен Трон, пред вси небесни множества осъждам слепо­тата духовна!

Заповед за разкъсване на слепотата на Лаодикийският остатък

Слепота в лаодикийския остатък, теб заповядвам бъди скъсана! Остатъче, прогледни, в името на Отца й Сина и Дух Святи! Прогледни и с двете си очи! Амин! Седем пъти по седем амин!

Слепота, теб днес разкъсах в Съда, да прогледне Лаодикийският остатък във върховната Моя Светлина пред Съда велик в пълен върховен Лик! Амин!

И в тоз върховен миг чрез Съда велик се приема благословението от Върховния съдебен лик! Амин!

А ти, стражо на Христа, благословен бъди завсегда като верен страж на Сионова стена! Амин! Благословена бъди и затръби наново, Мой верни стражо, на озарение светлина! Верен беше на Сионова стена и чрез тръбен Глас оповести решаващите се Яковови съдби. Благословен бъди три пъти по седем, Якове ти (остатъче Лаодикийски, в Яковови съдби), благословен бъди и съединен с двете си жени (двете Лаодикийски съдби) от двете истини светлина – Дух Святи и заповеди като едно единство, едно семейство – светлина и роди дванадесет камъка Авраамови – свидетелство в символ на дванадесетте духовни племена! Амин. Благословен и съединен бъди и яви се в едно могъщо общество – едно семейство Яковово. Амин! Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, те изцелих, съ­единих и благослових! Амин!

Лаодикия – църквата в седмия период, протестантството, в Исавови съдби

А ти, Лаодикийо в Исавови съдби, Исав – първороден ти, който не разумя, не оцени милостта Ми към теб, че те зовях в късни съдби, да те благословя с оросението на Късните Роси, ти не оцени първородството си и благословението изгуби! Теб, Исаве, брат ти Яков – остатъкът оцени и те изхитри и поради голяма ревност за Моите истини грабна благословението в Късните Роси! А сега, Исаве, Лаодикийо, иди, ходи по гъстите гори и нек дивечът ти се покори!

О, Якове благословен, ти борбата води и я спечели и наградата на Късните Роси получи – светлината на скончаещи съдби! Амин! Иди сега с благословение и се яви в оформление, и нека дванадесетте духовни племена ти бъдат завсегда бъднина. Амин!”

“Хвала и поклон Теб, Всемогъщи Вседържителю на всемирни съдби! Хвала и поклон пред великия Трон на Правда.”

О, благословен навек бъди, Якове и от днес в пътя на Правдата иди. И който се към теб се прилепи чрез съединението на Светлината, нек приеме благословението на бъднината и благословен да е. Амин! Но който като Исав не оцени и се отдели, нека от него завсегда се благословението отдели. И да плаче, както Исав плака за благословението си. Амин!”

“Поклон! Поклон! Поклон и хвала! Ний, Съдът велик във Върховен Законодателен Лик, заявяваме пред Небе, Земя, като Съдебен изпълнителен лик, че наистина, истина е това, че след изведения лаодикийски остатък, след отхвърлена Лаодикия (Астин) изведеният остатък биде изцелен от слепотата лаодикийска, благословен и съединен със светлината от двете църковни крила в лаодикийския период – десет заповеди и Дух Святи; прие благословение и навлезе в Яковово служение – да оформи дванадесетте духовни племена!

А Лаодикия навлезе в Исавови съдби – тя остана да съществува, но без благословението на Духовния Израил в скончаещи съдби! И като Съд велик, в изпълнение на Върховния Законодателен Лик, заявяваме, че който приеме таз Светлина, приема още и благословението и който се отдели, то благословението се отделя от него! И като потвърждение Ние се покланяме пред Върховния Законодателен Трон велик. Амин! Поклон! Поклон и хвала! Поклон и хвала! Покланяме се, Ние, Съдът велик в Правда на Закон! Амин. Старци двадесет и четири са в поклон и Четири живи същества. Амин!”

“А сега, помни: Което и оформление да се яви извън тази група на благословението, то ще бъде в осъждението Исавово, без благословението, и Кореево, Дотаново, Авироново осъждение! И който се към тях прилепи, над него осъждението ще връхлети, и който ги подкрепи, унищожен завсегда ще е!”

Обяснение: В пътя на Якова ще се яви Ангелът и ще води борба с остатъка, но призори Яков го победи. То означава, че третият ангел Лаодикийски ще води борба, но Якововият остатък ще я спечели, а ангелът – Яков, остатъкът, ще окуцее, което сочи на призваните куци от кръстопътища!

Остатъкът е наранен – хромите, призваните от кръстопътищата

Затова между Третия Лаодикийски ангел и Четвъртия ангел, образуван от Лаодикийския остатък, ще се води борба и Четвъртият ще охромее в чин “Яков”, сочещ на призваните от кръстопътищата в чин “Яков”.

Изпълнява се притчата за поканените на сватбата, вместо които се заповядва на ангела да отиде по кръстопътищата и колкото намери да ги покани на сватба.

Поканените на сватбата

А поканените, които отказаха на поканата да се отзоват на зова на Гласа за сватбената вечеря, са тез, които не приеха Дух Святи и десет заповеди, те навлязоха в чин “Исав” на отхвърляне от употребление Яковово, в оформление на дванадесетте духовни племена! Амин!

02.11.1955 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван