Кой е лъжепророкът и лъжеучителят

Лъжепророкът и лъжеучителят се явиха чрез Мохамед и Корана и като учение то бе откраднато в изопачение Словото Божие, Библията. То воюва, за да обори новозаветното Слово Божие – Евангелието, отрича Христа и поставя себе си в чин ”Пророк Мохамед“ след Бога.

Това пагубно учение е дело Сатанинско, съпоставено със Словото, то е дело на падналата звезда Пелин – Мохамед, която вгорчава много водите като учения сред народи и племена. Мохамед е лъжепророк и чрез неговата лъжа Сатана отрече Христа и цялото новозаветно Слово, новата духовна ера и постави своя, нова мохамеданска вяра, и издигна своя ”Библия” – Корана – Сатана. Чрез употребление на човека на греха Мохамед постави нова пророческа ера, а като лъжеучител издигна нова, фалшива светлина – Корана. Той завладя рода на Исмаила и в това напълно успя. Но срещу Словото на живия Бог никой не може да противостои. Той не е лъжец, а е вечна съвършена Правда. Обявен от Съда велик за лъжепророк и учител, Мохамед събира под покрова на своето измамно учение Корана всички жреци, лъжепророци Ваалови на Сатана и тяхната, в единство с Мохамеда, сетнина е езерото огнено на осъдена съдба. Това, какъв е приносът на мохамеданското лъжеучение и лъжепророчество, то е плява и приема своето вечно осъждение.

Лъжепророкът и лъжеучителят нямат дял с изкупващата живота кръвна цена на Христа. Той отрича реално таз велика истина и себе си поставя на по-висок пиедестал от Христа Исуса. Чрез лъжепророка Мохамед Сатана въвежда страшната измама, като вмъква в нея името на Гавраил – Духа Света. И тъй успя да заблуди множества. Ето едно духовно учение, вгорчено от падналата звезда Пелин – Сатана, което воюва, за да присвои правото на Христа да владее планета Земя. И събира своята жетва на осъждение.

И други учения има, които с лъжа и измама отричат Христа, но те са само спиритични течения. Но това учение на Мохамед се бори с Новия, Христов завет и го отрича и то е потвърдено от Словото на Съда велик като Сатанинско дело на лъжепророк, а учението му лъжеучител, и осъдено е в реалния Небесен съд.

07.06.1978 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван