Въздигане на падналата Давидова скиния – човекът, като Божие създание

angel, wing, feather

Амос 9:11
В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния, И ще заградя проломите й; Ще въздигна развалините й, И ще я съградя пак както в древните дни,

Деяния 15:16
„След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, И пак ще издигна развалините й, И ще я изправя;

Падналата Давидова скиния е човекът като Божие създание, завладян от греха, цел на Изкупителния план на Всемогъщия Бог! Първата скиния, подвижена символично, сочеше на Същината, която щеше да се яви по подобие на Небесната скиния – сам Агнецът Христа, живата неръкотворна скиния – Неговото тяло, което се явява като жертвен олтар, подвижен в същинското реално изпълнение на Спасителния план! А по подобие на Христовата скиния щеше да се яви (в Третото време) скиния сърдечна на пътниците за Новия Ерусалим. Това са ”блюдата” за почетно употребление, употребени в Скончание като кадилен олтар или като кадилница златна, символично сочеща на човешката душа, която въздига молитва в хвала към живия Бог Създател на Всемира.

Главата човешка с ума е Ковчегът със заповедите, пред който заставаме по време на Съда, намиращи се в Светая Светих, където е Правда и Съд. Това е съвестта, която е будна, жива и говори на душата, тя изобличава и съди, когато се яви съгрешение! Съвестта е самата Божия Правда в човека! Но ако тя не е будна, не осъжда греха в човека, а одобрява всяка неправда, то такава съвест е прегоряла, завладяна е от греха или ковчегът на Завета със заповедите е омърсен, в беззаконие е и самият човек.

Затова Словото в Захария ясно обяснява: Захария 6:12,13 ”Ето мъжът, чието име е ”Отрасъл“ и ще построи храма Господен!”

Това велико съзидание реално се извършва чрез жертвата Христова, която бе принесена именно за възстановление на ”храма”! ”Разрушете този храм и за три дни ще го възстановя.“ И наистина истина е това, че Христос, със своята изкупителна кръв след възкресението Си възстанови духовно храма в човешкото сърце! Първият храм, възстановен от Христа, е духовен – той се яви в собственото тяло на Спасителя! Словото в Захария 14-та глава обяснява що е храм и кои ще го съградят. Затова и Павел съветва: ”Пазете храма – защото вие сте храм на Духа Светаго.”

Истинският строител на Новозаветния духовен храм е сам Господ Исус!

Но имаше ли храм на Небе и Земя до времето на явяване жертвата, която минава със силата на кръвта изкупителна в духовния храм и го очиства? Да! Първият Соломонов храм се яви в падение чрез първия символичен народ Божий – Стар Израил. А вторият храм се изграждаше духовно и се приготвяше за духовно служение в изпълнение на Спасителния план на Бога. Този втори храм бе неръкотворен, изграден в човешкото тяло като храм на Новия завет! Издигната бе падналата ”Давидова скиния“ още на Земята, очистена, осветена и приготвена за едно велико духовно служение, която прие връзка с Небето, като яви олтар неръкотворен, където служеше сам Христа чрез ходатайствената служба на Святия Божи дух, явил се като Възстановител и Вестител на волята на Твореца в духовния храм при изпълнение на духовното му служение! (Евр.6:20).

Заключение: Тъй с разпятието на Христа и Неговото възкресение се явяват в приключване два важни духовни въпроса. Първо – слага се край на символичното сянково церемониално служение в Първия завет, което Стар Израил извършваше в земната скиния! И второ – слага се начало на Нов завет – ново духовно служение, явено в изпълнение чрез свещеническата служба на Святия Божи Дух в духовната скиния неръкотворна, която се възстановява след първото падение чрез кръвния изкуп на Агнето пасхално – сам Господ Исус Христос, което реално се изпълни в апостолската Петдесятница! Това духовно сграждане на новия Давидов храм в Апостолски съдби се яви като учение, отразено в реални дела на повярвалите в Христа чрез живата опитност на духа Святи. Святия Дух се явява в неръкотворната скиния с приноса на Кръвта и я очиства като неръкотворен духовен олтар на служение в обрезание заветно, в духовно изпълнение на кръщение огнено в Дух Святи! Явлението на Духа Святи в сърдечния олтар изявява Същината на спасителната мисия на Господа Исуса като новостроител на ”Падналата Давидова скиния”!

Първото олтарно служение се яви в падение чрез Стария Израил. То бе старозаветна сянка, която сочеше на реалното духовно изпълнение след жертвата реална – кръвна цена на Изкупителя. То бе същината на сянковото скинично служение, което в своя път на църковно оформление повтори грешката на Сянката в духовната борба сред Земята! Затова яви се Трето време след падението на Духовния (новозаветен) Израил Подема се служение на приключване на Плана спасителен чрез духовно реформирани олтари в скинията неръкотворна като дяло велико и могъщо на Святия Дух, за да приготви пътя духовен на Църквата Христова, която се сгражда на апостолско основание чрез реално служение духовно (причастието като заветно изпълнение общение с тялото и кръвта Христови), което подготвя пътя на Божия народ (чрез Вестта спасителна за оправдание чрез вяра в кръвта на Христа!), за да се яви същината на служението духовно, изявено чрез Святия Дух в блюдата за почетно употребление, според Откровение, пред Съда велик!

Първото служение се явява като Сянка – Макет на Същината, второто, духовно – в реформиран вече олтар във възстановената духовна Давидова скиния, която според сянковата е подвижна сред пустинята Земя (т.е. човешкото тяло)!

В приключване, цели 18 до 19 века, в навечерието на двадесетия, се явява Същината на великото духовно възстановително дяло чрез мощта и Силата на Святия Дух! До това време грешният пак си е грешил!

Църквата Божия отново се явява в падение след апостолското поучение чрез Словото Божие! Тя стига до състояние на отричане Павловото учение – ”Грешният се оправдава чрез вяра в кръвта на Христа”. И тъй отново се стига до падение на църквата в Седмия църковен, Лаодикийски период (в 20-ти век). Но нека не се забравя, че духовното служение не е преставало да се води на Земята, което ясно се вижда от свидетелството на Верния Свидетел към седемте църкви в Седемте периода духовни на служение!

В годината 1844-та Всемогъщият Бог се явява чрез съсъд и в предупреждение изявява волята Своя. В служение навлиза Третият ангел, който носи Вест на предупреждение за предстоящите духовни събития на Съда – тоз Ангел носи Вест на предупреждение, за да се приготви ”Домът Господен” за Вечерята – Късната Роса, сетното одъждение! Но в своето служение Ангелът трети не създава единство на духовно служение между явилия се Духовен Израил (Адвентно дяло) и Юда – свещеното дяло, обрязано духом!

Свидетелството е изопачено. Но Вестта на Третия ангел откри пътя на идващия в слава и светлина голяма Четвърти ангел и Пети Борец (Откровение 18:1-4), изявен чрез Глас на Святия Дух в изобличение на грехопадението на Лаодикия и Вавилон, чрез Илия пророка, по подобие служението Илиево на Кармил. Явява се съсъд (Малахия 4:5) и започва реално духовно възстановяване на един олтар (по подобие на Кармил и Орна), за да се яви в него, долу на Земята, служение, което застава в реално свято свещено изпълнение на волята Божия пред Съда, в разрешение на съдбите на земния жител, флора, фауна и планета Земя от Създание до Скончание! Чрез тоз олтар на свещено служение чрез Съда на правда се явява един народ Божий, който ще навлезе в изкупление.

Независимо от покаянието на отделния човек, грехът се е вмъквал в служението на църквата и по този начин е осквернявал неръкотворния храм. И сега във времето на Съда, се води служение за очистение, навлизащо в освещение! Това свещено изпълнение се извършва чрез специално подготвени блюда на почетно употребление чрез Дух Святи, минали през кръвната цена на очистение, водени в църковно служение чрез Святия Божи Дух в едно ново оформление, по подобие на Илиевия олтар, реално олтарно изпълнение като Ангел четвърти в свещено служение! Или това е реалното възстановяване на подвижната новозаветна скиния, по подобие на символичната (старозаветна), само че се сгражда от живи камъни – съсъди и се явява в служение едва след отхвърлянето, избълване на Лаодикия в лицето на ръководството нейно като Трети ангел, поради внесените заблуждения в неговото свещено служение! Едва след тоз съдебен акт идва освещение – Светлина чрез Гласа на Святия Дух във възстановление първо на олтаря, а по-късно на цялата скиния неръкотворна, в служение на Дух Святи по Божие благоволение! Но таз духовна неръкотворна скиния се явява в края на приключването на Спасителния план.

А преди това се носи само Вест за покаяние – Иваново служение, докато се яви сам Ангелът на Завета в чин ”Ангел четвърти” и със своята голяма слава и светлина озари Земята – Откровение 18:1 .

Затуй ни един жив камък от олтаря не ще е вграден сам, ни един уд Христов в Неговото тяло не ще е самостоятелно употребен, ако не е в единство с нововъзстановения реформиран църковен олтар чрез действие и сила на Дух Святи!

Амин! 1952 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван