Ирод – сатана в чин звяр, Иродиада – блудницата Вавилон

Съдебната светлина за Ирод

Но от Ирод I, Ирод II синедриона – съда еврейски и съда пилатов се осъждат седем поколения и носят личната си клетва: „на нас и на децата ни“. Това е, но еврейският спящи народ до Ирода престъпник се освобождава от клетвата и позора на онуй поколение. 8/ 5

Сатана е обсебил първия Ирод, дирейки Месия и избива невинните деца. Втората, още по-силно изявена постъпка в двойна сила чрез Ирод и Иродиада, обезглавява предвестника на Месия – Иоана Кръстителя. А в третата му гавра е дялото му, че се представи за Глас Божий чрез Ирод III и беше поразен – Ирод прие наградата на Сатана – обсебен от Сатана в неправда тоз народ. А Пилат Понтийски, подписа смъртната присъда на Христа, като предаде „Жертвата“ за изпълнение на еврейския синедрион.

Двата народа еврейския и римския са обвинени в смъртен грях – разпятието на Христа в чин „Пасхален Агнец“ заклан сред земята като жертва изкупителна за целокупната земна творба и планета Земя. /Тримата Иродовци партяни – са обвинени, но под римска власт./ Още в навечерието на голямото знамение за Месия, тез два народа – еврейски и римски са обсебени от Сатана, от духа му лукав и те в единство посягат на живота на Христа. Завладени от падналото му войнство, намерило добро убежище за изпълнение на зли дела, те изпълват позорната присъда на Голгота, произнесена от Пилат, а осъществена от еврейския народ – синедриона. Сатана е пленил 1/3 от пилатовия – иродов народ, също и от еврейския синедрион в залеза на сянката, а изгрева на новия завет. Сатана безпощадно ги завладява и ги употребява. … И всичкото зло приписано бе на християните, които най-жестоко изби. Тогава Сатана наистина осъществи своите планове. Но горящия Рим все още вони и с това посочи на осъдената си в бъдеще съдба, когато чрез Съда небесен блудницата Вавилон „Иродиада“ ще приеме своите награди. И Сатана не престана чрез тоз народ да осъществява своите мерзостни планове …След коронясването на настоящия папа Павел Иоан II-ри, Сатана се настанил сред земното си царство Ватикана, скрит под папската корона и претендира да е увенчан господар сред цялата планета Земя.

А по дела на злина, завладени от Сатана са изявени още две държави – а именно: държавата на звяра – Хитлер – която подаде ръка на блудницата Вавилон. А народа – държавата на блудницата още от Ирода и Пилата са в ръката на Сатана – те са дялото зло на същината новоерна и световна съдба във втората световна война. А Ватикана – като духовна държава в държава е самата блудница духовна, чрез своята религиозна духовна управа – папи и кардинали! Тъй като нейната рана заздравя – нанесена й в главата – ръководството, във втората световна война – тя се надига в увенчание чрез духовния си глава – т.е. подава си като гол охлюв рогата, без сила от небето, а приема сила от Сатана и плъзва по земята, за да събира Гога и Магога – всички вероучения като заблуждения, дори и спиритичните приема под своя скиптър на управление – папа – отец – Сатана – заместник на Бога – самозван пастир! Затова в Откр. 17, 18 гл. е описано това движение като звяр и блудница – звяра я носи на своите плещи, а това явление се изпълни реално във втората световна война! Но вече осъден от Съда велик Сатана се готви отново да я употреби. А тия народи, с които той си е служил до сега, те му са в ръка и той ще се опита отново да ги употреби.

„О, ела блудний окървавени Вавилон! Ела, с теб се увенчах аз, чрез образа си на звяр в измама с трикатната ти корона, в оргии и пиршества, за всичката мерзост – за кръвта, пролята още в древността. Ела, ти бе властник на мерзостите вси на тоз народ, където аз се криех! Ела и кажи, кой беше тоз, който еврейските деца изби? /Ирод/ Кой беше тоз, който заради блудницата Иродиада, на Иван главата отсече? Пак Ирод /Антипа/. А кой на трон седна и Бога не зачете! Пак Ирод – явен в троен образ на злина, но прие си наградата на греха за дръзките си дела! Твои и мои покорни роби на мъст коварна в измама на злина жадни за власт под владичеството на Рим злокобни, все бях аз. А кой кажи, кой беше, който кръвта на Месия, Син Божий проля? И ръцете си уми и с подигравка каза: „Чист съм от кръвта“? Че колко е чист Пилат, нали сам присъдата подписа, а еврейския синедрион я изпълни?! О, Вавилон, блуднице безсрамна, ний двама с теб на Голгота се опихме с кръвта невинна! А кой кладите подпали, кой устройваше пиршества пищни сред арените ми с образа ми втори – хищни зверове? Не ти ли и аз? Да! Ний двама бяхме смъртта и ада, две коварни сечива сред земята и я пояхме с кърви невинни на майки и деца, обвинени за вярата си и любовта си към Христа. Ела и не се преструвай за светица, че ти си развратница – Месалина, Иродиада, която на свята глава посяга! Но не е само това, че Ирод в троен образ се яви!
Иродиада е символ на блудницата Вавилон, която ще е изобличена чрез Гласа небесен на правда. 168/3

Библейски речник за Ирод
Името на четирима князе, Едомци по произход, които управлявали в Римско време Юдея или една част от нея, и които са споменати в Новия Завет.

I. Ирод, за когото се споменава в Мт. 2гл. и Лк. 1:5, е син на Антипатър, Едомец, когото много обичал Юлий Кесар. Ирод побягнал в Рим, където с помощта на Антоний, се прогласил за цар на Юдея, събрал една голяма войска, победил Антигон, превзел Ерусалим, и избил Макавеите, (около 37г. преди Р.Х.). За да придобие приятелството на юдеите в Юдея, Ирод съградил отново храмът и го украсил, основал и разширил много градове и градчета, но юдеите още повече възнегодували срещу чуждото иго, когато той установил някои игри в чест на Кесаря, и въздигнал позорищни здания в Ерусалим. Той умъртвил жена си Мариамна, с двамата й синове, Александър и Аристовул; и на предсмъртния си час, хвърлил в тъмница в Ерихон неколцина от най-отличните си поданици, и накарал сестра си да му обещае, че те ще бъдат убити на минутата щом издъхне, за да пролеят сълзи, според собствените му думи, при смъртта на Ирод.умрял, през 3г. преди Р.Х., след като царувал тридесет и четири години. В последната година на царуването на Ирод, се родил Исус във Витлеем; и Ирод, за да погуби Исуса, заповядал да се избият в онази страна всичките деца на две години и по-долу – Мт. 2 гл. След смъртта на Ирод, половината от царството му, с Юдея, Едом, и Самария, били наследени в управлението от сина му Архелай; а другата половина била разделена между двама от другите му синове, Ирод Антипа и Филип, с титлата четверовластници.

II. Ирод Антипа – Лк. 3:1, е син на Ирод Велики, когото му родила Самарянската му жена. Той бил брат на Архелай; и двамата братя се образовали заедно в Рим. След бащината му смърт, Антипа бил определен от Август Кесаря за четверовластник в Галилея и Перея, т.е. в южната част на страната на изток от Йордан – Лк. 3:1. Спасителя, като Галилеянин, бил подвластен на гражданското ведомство на ИродЛк. 23:6-12. Първата жена на Ирод била дъщерята на Арета, Арабски цар, но по-късно той обикнал Иродиада, жената на брат си Филип, своята братовчедка; напуснал жена си, и като наговорил Иродиада да напусне и тя мъжа си, се оженил за нея. По нейното желание, той по-късно отишъл в Рим да проси царска титла, но там го наклеветил пред Император Калигула, братовчед му Ирод Агрипа, братът на Иродиада. Поради това, той отишъл на заточение в Лион, в Франция, а неговата държава преминала под управлението на Ирод Агрипа. Ирод Антипа е този, който отсякъл главата на Йоан Кръстител.

IІІ. Ирод Агрипа, Големи или I – Д.А. 12:23,35, е внук на Ирод Велики и Мариамна, и син на Аристовул, когото убил заедно с майка му, баща му. Когато Калигула се възкачил на Римския престол, Агрипа бил изваден от тъмницата, където е затворен от Тиберий, и приел от императора титлата цар, (38 г. след Р.Х.) заедно с областите, които преди това се управлявали от стрика му Филип четверовластника, (виж Ирод I), и от четверовластника Лисаний, (виж Авилиния). Притежанието на тези области му се потвърдило в 43г. след Р.Х. от Клавдий, който прибавил към царството му и онези части от Юдея и Самария, които някога принадлежали на дядо му Ирод. За да угоди на юдеите, той започнал да преследва християните, но не довършил предприятието си, защото скоро след като убил Яков и затворил в тъмница Петър, той умрял в Кесария от едно ужасно поражение, (44г. след Р.Х.) – Д.А 12гл.

ІV. Ирод Агрипа, Малки или II – Д.А. 25,26 гл., е син на Ирод Агрипа I., и бил възпитан в Рим, под попечителството на император Клавдий. След смъртта на баща му, когато бил още на седемнадесет години, вместо да го изпрати да управлява бащиното си царство, императорът го поставил над Халкийската държава, която някога принадлежала на стрика му Ирод. По-късно той се сдобил с царска титла, и се определил да властвува над бащините си владения, Ватанея, Трахонитис, Авилиния, и др., към които по-късно се присъединили и някои градове. Той се споменава в Новия Завет и от Йосиф само под името Агрипа. Пред него Фест извел апостол Павел, да му поговори за себе си – Д.А. 25:13, 26 гл.

Библията за Ирод

Матей 22:16  И пращат при Него учениците си, заедно с иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците.

  Марк 3:6  И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него, как да Го погубят.

  Марк 12:13  Тогава пращат при Него някои от фарисеите и иродианите за да Го впримчат в говоренето Му.

  Матей 14:6  А когато настана рожденият ден на Ирода, иродиадината дъщеря игра всред събраните и угоди на Ирода.

  Матей 22:16  И пращат при Него учениците си, заедно с иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците.

  Марк 3:6  И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него, как да Го погубят.

  Марк 6:14  И цяр Ирод чу за Исуса, (защото името Му стана известно), и думаше: Иоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и за това тия велики сили действуват чрез Него. 6:16  Но Ирод, като чу за Него, рече: Това е Иоан, когото аз обезглавих, той е възкръснал. 6:17  Защото тоя Ирод беше пратил да хванат Иоана, и да го вържат в тъмница, заради иродиада, жената на брата му Филипа, понеже я беше взел за жена.  Марк 6:18   Защото Иоан казваше на Ирода: Не ти е позволено да имаш братовата си жена.

  Марк 8:15  И Той им заръча, казвайки: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирода.

  Марк 12:13  Тогава пращат при Него някои от фарисеите и иродианите за да Го впримчат в говоренето Му.

  Лука 23:8  А Ирод, като видя Исуса, много се зарадва, защото отдавна желаеше да Го види, понеже бе слушал за Него; и надяваше се да види някое знамение от Него.
  Лука 23:11  Но Ирод с войниците си, презирайки Го, след като Му се поруга; облече Го във великолепна дреха, и Го прати обратно на Пилата.

  Лука 23:12  В същия ден Ирод и Пилат се сприятелиха помежду си; защото преди това враждуваха един против друг.

  Деяния 4:27 Защото наистина и Ирод и Понтийски Пилат, с езичниците и Израилевите люде, се събраха в тоя град против Твоя свет Служител Исуса, Когото си помазал,

  Деяния 12:1 Около това време цар Ирод простря ръцете си да притесни някои от църквата. – четвърти ирод – ирод агрипа малки

  Деяния 12:6  И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата.  

Деяния 12:11  И Петър, когато дойде на себе си, рече: Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела Си и ме избави от ръката на Ирода, и от всичко, което юдейските люде очакваха.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван