Светлина върху Песен на песните

heart-shape, tree, red

Първа глава, стихове 2 и З:

”Явява се уподобение на Христа и Неговата любов. Дава се съвет да Го любят. Уподобават Го на “масти” – ухание. Мастите сочат на свещените сянкови служения, придружени с ухание за девиците, които Го любят.

Стих 4 – представен е флиртът, т.е. ухажването на старозаветното служение. ”Привлечи ни, за да тичаме след Тебе“; ”Царят ме въведе клетовете Си”, т.е. в стаите Си – привлекални, опитали са кръвните жертви. “Ще помним любовта Му“ повече от жертвените служения. Словото ”ще помнят“ означава, че ще бъдат изоставени.

Стих 5. Променил се е цветът на лицето й. Защо? Тя се хвали: ”черна съм, но хубава, Ерусалимски дъщери”. Защото петното на хулата е на Лицето й и макар че пее хубаво, то тя е почерняла.

Стих 6 носи голяма Светлина. ”Не гледайте, че съм почерняла, защото Той я е погледнал. „Синовете  на майка ми“, т.е. племената й са се бунтували и я поставят страж – пазачка на лозето, на дялото Божие, но своето не е опазила.

Стих 7 показва, че тя Го е изгубила пред очите си и сега Го дири и не знае къде Го упокоява на пладне. Словото посочва, че вече иде обед пладне. И защо да бъде като тази, що обикаля? А това показва, че една вече е изоставена. А и тя, втората, не иска да обикаля – тук ясно става дума за изоставената.

Стих 8: Той й отговаря, че е хубава между жените. ”Излез подир следите на стадото и паси яретата“, т.е. тук става дума за новото, младото, идещо след старите кози. Все още Той сочи пътя на Правдата при шатрите на пастирите. (То значи, че има и овци.)

Стих 9, 8-ма глава: ”Ако е стена, ще я съградят твърдел“, сочещ на Давидовия твърдел – среброто сочи на Сянката Стар Израил”. Ако е двер, ще я обвържат. Не са сигурни що е тя. И тогаз тя сама отговаря що е:

10-ти, 11-ти стих: ”Аз съм стена. (Т.е. тя е Войнство!) И съсците ми са като стълповете й – тя носи кърма в двете си гърди от двете заветни времена.

11-ти стих: Соломон – Христа имаше лозе и го повери на наематели – стражи, пазачи. Всеки от тях трябваше да донесе хиляда сребърници – това са периодите.

Тя смело отговаря: ”Моето лозе е пред мен, под моята власт“, а хилядата нека са за Соломона, нека са за ония, които го пазят.

Глава 8, стих 13: Той говори за гласа й – че другите внимават на него. А Той иска ”дай Ми и Аз да го чуя”. Тя отговаря: “Бързай, Възлюблени мой и бъди като сърне или елен.“ Тя Го кани в благовестието на ароматните гори и поля.

Песен на песните е най-възвишена творба на Дух Святи, дадена на Соломона, който е имал престол, сочещ на бъдещото развитие на Плана.

Това е дялът на Христа и развоя на Неговото духовно царство. Но Духът Божий е един във вси времена и Той свидетелства за изобилието на благодатта над избраните Негови съсъди.

Соломон е представил съдбата на бъдещия Цар в Царството Му вечно над Нова планета Земя.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван