Мардохей

  • В лицето на Мардохей бе Сам Дух Святи водещ реално борбата в третото време съдебно сред земята. 17/6
  • Но дейното участие на Мардохей – сочещ на будния Дух Божий в реалната новозаветна същина (според сянката) откри и отхвърли опасноста за живота царски – Господен и откри свободно влизане през входа в двореца – сочещо на веста за спасение. Ясно е, че опасноста за живота царски иде от хулата против Святия Дух и беззаконието и затварят входа за спасение, което и биде избълвано, отстранено за всегда чрез посредничеството на Естир – носеща всемирната църковна вест в единство на Дух и заповеди, на които се и подчини напълно Естир (като дяло в новооформление на Ангела четвърти). И това стана по заповед на Мардохей – Святия Дух, към когото се бе насочил за отмъщение Аман – врага на Бога, който Аман ще е принуден сам да го изяви. 74/4
  • Ето Аман се яви фалшивата реформация и бесилка строи за Мардохей Дух Свети в ръководство на съсъдите. 195/2
  • А Дух Свети навлиза в коронната Си роля в чин на Мардохей след победа над Аман, фалшивия четвърти ангел сред земята. 195/3
  • И днес за хвала Аз, Вседържителя на Вселената във всемирна съдба допуснах (Аман) да разнася Моята светлина – разхожда коня на Мардохея, кат повторение на древността, яхнал коня – силата Моя в чин на Мардохея дялото стражево, което Аман пожела, но не разбра, че не той е на седло, а Мардохей Юдеина, Юдеина, но сетнината си сам изкова – бесилка у дома. 226/3
  • И днес, ти, Шаро – Мардохей, верен страж на вратата, приготви се да прогониш, победиш Амана – фалшива реформация. 226/8

Be the first to comment

Leave a Reply