Българският трикольор

  • Националното знаме на България с емблема лъв и звезда, окръжени с житни класове, имаше огромно значение за изпълнението съдебно и изявената запечатваща вест на църквата Христова. Лъвът посочи на силата и мощта на Лъва от Юдино коляно – Господа Исуса Христа. Звездата посочи на нова планета Земя под вестта на Бореца Пети, като печат положен на челата на Личната гвардия на Христа. Житните класове сочеха на народи и племена, изведени чрез вестта, запечатани за изкупление. А багрите три: бяло – откриваше тайната на оправдание чрез Личната Христова правда, чрез вяра – зелената багра, в кръвната изкупителна цена – червеният цвят. 44/ 1
  • побеждаваща сила е знамето бойно, печатът в ръката на войнствения Христов отряд. 193/4
  • „О народе, народе на таз страна държава България, теб избрах за съдба да си свидетелка, Българио, сред целия свят на Царя Юдин, вовек увенчан в правда законна, тронна за всегда чрез човек, човек, изкупен с Неговата цена.  А ти, Българийо, призвана бе в съдби духовна Юда да си и да представиш в съдба трикольора цветен с увенчаващия лъв за всегда, на чело му Левски знак звезда бойна емблема на личната Му войска о ти, Българийо, употребена бе в съдба и тук над теб трикольора с емблемата Юдова се вя и войнството Юдино строи в нови славни победи над вси. И днес в Дух Святи вестта, кат знаме на оправдание чрез вяра в кръвта на Господа Исуса Христа о ти си му символ на държавна победа за всегда, под която закрила покров Израил целокупен се събра /чрез Съд на правда в небето/ за новата държава, планета Земя под скиптъра на новото духовно знаме – вестта, вестта на Всемирния Цар, Лъва от Юдино коляно, Сам Господ Исуса Христа.
  • На теб и само на теб оказах такава почест за съдба да вееш знамето на оправдание кат твое държавно знаме, но то е Мой символ в съдба. И днес Аз, Всемогъщ Законодател и Съдия, Всемирен Вседържител те крепя да вееш символа на оправданието трицветния трикольор знаме на воинствения свещен личен отряд на Господа Исуса Христа строен по съдби тук на твоя бряг. Амин!  О, пей светла кат зората, девица сионова, и държи в ръката развято знаме на съдбата трикольора с лъв в средата. На чело му сияе звездата златна и сияние й озарява земята чрез воинствената Му свещена съдба на изкупление сред духовния Израил, отряда свещен в дарение. Амин! Амин! „

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван