Кои са били участниците в първия – Страшния съд от Откр.4 гл.? Вторият съд.

fantasy, angel, light

 

Това Слово обяснява кои са участниците в Страшния съд, който произнася присъдите над Сатана и неговото войнство. „Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци“ Петрово 3:7. “ Начаса се намерих в изстъпление чрез Духа, и, ето, престол беше поставен на небето, и на престола седеше Един.3 И седналият приличаше на камък яспис и сардис; имаше около престола и дъга, на глед като смарагд.4 И около престола имаше двадесет и четири престола, и видях, че на престолите седяха двадесет и четири старци, облечени в бели дрехи, и на главите им златни корони.Откровение на Йоан 4:2-4

„Но Съдът небесен не е съставен само от един СЪДИЯ. Той има цял съдебен състав със знак – КОРОНИТЕ на царствата небесни и е придружен от множества. 
Йоан вижда блясъците на Трона съдебен, уподобени на светкавици, а те са Лъчите Тронни на озарение и Гърмовете седем в изпълнение във време на разглеждане процеса земен. Йоан вижда още седем светила – седем служебни Божии Духове, служили Богу в Седемте църковни периода. Те предстоят пред Трона съдебен. Съдебният състав е в голяма Мощ и сила на пълнота сред Съдебната Тронна зала, която е уподобена на Стъклено море, прилично на кристал (вижда нетленните същества). Пророк Йоан вижда целия съдебен състав от чинове небесни в непрестанна служба на Небе до крайна победа! 
Четвърта глава на Откровение Йоаново е съвършено описание на Съда велик, съставен още от Начинание, с водещи се книги на делата през всичкото време на борбата, водена от двамата Борци с Войнствата им лични за владичество на планета Земя, едни – в жизнена Правда – вечен живот в нетление, а другите – със средството на греха, смъртта, ужаси в страдание и погубление до смъртното явление и въвличаха в делата си целокупност земна и Земя!“ 
„Но сега, още преди грабването на Църквата, в първия Съд небесен, ние виждаме уредените съдби на воюващите две страни и техните награди и въоръжения, и вечерята сватбена на увенчание, предварително решена и оповестена, защото във възкресението горе – в Хилядагодишното царство се разглежда ВТОРИЯТ СЪД само над осъдените съдби.“

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван