Мойсей

  • Мойсей кат застъпник пред Създателя за целия Израил сочеше на ходатайствената служба на Господа Исуса Христа за човечеството. 239/1
  • Знаменията и чудесата чрез Мойсея се покриха с мисията Христова в чин Ходатай за народа при изхода духовен. 166/1
  • Служението Мойсеево в извеждане на Израиля и издигане на скинията – шатъра за среща с Господа, сочеше на Христа в извеждане на служението, а по чин на служение Той носеше първосвещения сан на изпълнение скинично. 230/15
  • Смъртта на Мойсей сочеше още на мъртвото водене  (буквата) сред народа Божий. 239/1

Be the first to comment

Leave a Reply