Ной

  • Ной – свидетелство на дарба – проповед, седем спасени с Ноя – спасението на човешката душа, чрез проповедта в седемте периода на църквата Моя, за последни времена, чрез седемте духове на църквата Моя. 183/7
  • Ной сочеше на Съда Синай сред земята. 420/4
  • Ной – Отца, а синовете Му по образ и подобие Негово. И Бог Всемогъщ Вседържител показа един реален жив макет на един съдбоносен изход на спасение. . . Само в един съсъд съсъд Ной се прие Гласа в чин „приемник“ на Гласа „ръководещ“ чрез Глас небесен. 345/4
  • Ной е изпълнителя на макетния план в предупреждение, чрез Глас Божий от небе във време на Съда велик и сочи на могъщото дяло, изявено като предупреждение на третия страж – Откровението иваново – то се явява като едно могъщо дяло на Ангела четвърти и Пети Борец. Но какво биха казали всички земни жители? Само един „Ной“ ли е избран в това страшно време? Да! Словото Божие никога не си противоречи! Във великото съдебно дяло в скончание пред Един Върховен Законодателен Трон в правда чрез закон, ще бъде употребен само един съсъд в чин „Ной“ като приемник на „Гласа“ в служение Ноево пред едно могъщо небе (Малахия 4:5) – потвърждава небесното управление чрез Глас от небе в служение на върховната съдебна власт . . .“Гласа“ в чин „Ной“ . . .И е строго изявено – никой няма връзка с небето, освен Ной! „Илия“ имаше власт да заключи и отключи небето, за връзка или да измоли за капки дъжд. 54/1
  • Ной насади лозе – и пи от виното му и се опи. … Сатана реално се намеси в свещеното изпълнение 10/2
  • и подемаше съдби извън всяка църковна стреха. Оформеното дяло в чин „Ной“ води „Ноев“ живот! 54/1
  • Възрастта на Ноя след Съда (потопа) сочи времето на вестта на изкуплението, която ще се носи сред земята, но това е тайна скрита в Бога – плюса или минуса в годините библейски или човешки. 54/ 1

Be the first to comment

Leave a Reply