Сатана и дялото му, представено пред Съда небесен

По подобие на Христа, и Сатана представи пред Небесния съд велик свой личен представител със съсъди на негово употребление в чин ”Пет неразумни”, за да приемат неговите лични и на войнството […]

pope, wax figure, berlin

Сатана се крие под маската на духовно лице. Пилат, Нерон, римокатолицизма.

Наистина Сатана се явява като светъл ангел и воюва под маската на християнски благодетел. Но неговите дела са записани в Книгата на делата зли! Той обсебва една трета от новозаветните Божии […]

gavel, auction, law

Оправдателният акт на Господа Исуса Христа и осъждението над сатана, без право вече на обжалване и протест

„Победа! Победа! Победа! Пее съдба, над Сиона с лъч светли греят небеса. Днес чу се песен да пеят птички пойни в полета си пред небеса и весело да клокочи поточе, бялата […]

scorpio, zodiac sign, horoscope

Обяснения за срещата на сатана с най-светлото съзвездие, което той нарича Скорпион

(Тази среща е станала преди да приеме чина на „паднал ангел“, още е с име Люцифер, преди да е изгонен от небесните селения) Люцифер се опитва да привлече Съзвездието Скорпион към […]

chains, anchor chains, rusty

Присъда над сатана и една трета негово воинство. Съдебно обяснение на спасителния план, разгърнат в макет, сянка, същина и съд

„О, Съде велики, ти който процеса земен реши кат дяло съдебно по съдби, на таз неправда, на туй беззаконие на падналия небесен ангел с една трета нему подчинения повели борба с […]

clock, clock tower, historically

Осъждение над Сатана – взема се чина му Люцифер. Разпускане на четирите ветрища

Това Слово е обяснение за Съда, устроен в небето, над Сатана и неговото войнство, които според Откровение 12:9 бяха свалени на земята. „И свален биде големият змей, оная старовременна змия която […]

colosseum, rome, italy

Небесният съд за отговорността на еврейския и римския народи

Ирод Сатана е обсебил първия Ирод, дирейки Месия и избива невинните деца. Втората, още по-силно изявена постъпка в двойна сила чрез Ирод и Иродиада, обезглавява предвестника на Месия – Иоана Кръстителя. […]

krampus, mask, devil

Присъдите на сатана

Съдържание 147/3 ИМА ЛИ БОГ ИЛИ НЯМА И КАКВО МИСЛИ ЧОВЕКЪТ? СЪДЪТ РАЗГОЛВА МЕРЗОСТНИТЕ ДЕЛА НА САТАНА И ИЗЯВЯВА КАКВО ГО ЧАКА. ПРИСЪДА НАД САТАНА И ВОЙНСТВОТО МУ  148/8 СЛЕДВА ОСЪЖДЕНИЕ […]