Съдебният нагръдник с 12 скъпоценни камъка на първосвещената одежда

Откровение 21:17-20; Изход 28:17-21 Словото в Изход 28-ма глава дава ясна светлина върху наредбите Божии за първосвещената одежда и нейната украска свещения нагръдник, който потвърждава значението на сенките, покрити със Същината […]

Войнството Христово е представено пред Съда небесен само от българи, но в гвардията влизат хора от всички народи и племена, езици и колена

Става дума за имената, които чух по време на Съда велик! Първи е Апостолът на свободата Васил Левски, братята Кирил и Методий и техните ученици, Паисий и на много други духовни […]

Откога и как съществуват 144 000 Христово воинство, как се явяват, какви хора влизат в техния строеж?

Въпросът за сто четиридесет и четири хиляди – Войнство реално Христово е вълнувал вярващото човечество от много векове и времена в Новата ера Христова на служение църковно. Но не подлежи на […]

fur, structure, fund

Слово светлина върху Откр.14 и 18 гл. – покритие със Съдии 6 и 7. За руното

ФОРМИРАНЕ ПОСЛЕДНОТО БОЖИЕ ДЯЛО НА ЗЕМЯТА, ДЯЛО НА ЧЕТВЪРТИЯ АНГЕЛ, НА КЪСНАТА РОСА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ СПАСИТЕЛНИЯ ПЛАН. ОТ ТОЗ, ПОСЛЕДЕН ОСТАТЪК СЕ ФОРМИРА ВОЙСКАТА И ЛИЧНАТА ГВАРДИЯ НА ХРИСТА – ПРОВЕРЕНА, […]

Гедеон в покритие с Гласа съдебен. Извеждане на остатъка от Лаодикия и сграждане на нов олтар с двете истини – Дух и Закон

Словото в Съдии, шеста и седма глави ясно изявява пророческата линия в Седмия новозаветен църковен период чрез Словото за Гедеона. Ангелът, който слиза от Небето и повдига съсъд тръба и воденето […]

lights, christmas luminaries, night

Притчата за десетте девици – сватбената вечеря – в реално изпълнение. Раздялата на Драгалевци.

1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.2 А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.3 Защото неразумните, като […]