Съдебният нагръдник с 12 скъпоценни камъка на първосвещената одежда

Откровение 21:17-20; Изход 28:17-21 Словото в Изход 28-ма глава дава ясна светлина върху наредбите Божии за първосвещената одежда и нейната украска свещения нагръдник, който потвърждава значението на сенките, покрити със Същината […]

Войнството Христово е представено пред Съда небесен само от българи, но в гвардията влизат хора от всички народи и племена, езици и колена

Става дума за имената, които чух по време на Съда велик! Първи е Апостолът на свободата Васил Левски, братята Кирил и Методий и техните ученици, Паисий и на много други духовни […]

Откога и как съществуват 144 000 Христово воинство, как се явяват, какви хора влизат в техния строеж?

Въпросът за сто четиридесет и четири хиляди – Войнство реално Христово е вълнувал вярващото човечество от много векове и времена в Новата ера Христова на служение църковно. Но не подлежи на […]

angel, wing, feather

Въздигане на падналата Давидова скиния – човекът, като Божие създание

Амос 9:11В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния, И ще заградя проломите й; Ще въздигна развалините й, И ще я съградя пак както в древните дни, Деяния 15:16„След това ще се върна. И […]

Обяснение на свещения чин в скинията неръкотворна за очистване на светилището

Свещеническият сан като чин на служение в Светая сочеше на службата в Първото ерно време на Христа чрез свещеническия Си чин в отряда свещен и се изявяваше в сянковото скинично служение […]

Узаконена е Църквата Всемирна и приема име Мария. Чирпан.

Поднасяне на Неда-Мария в нейното четиридесетдневие – признаване на Църквата всемирна пред Небеса в чин “Мария” и благословена като остатък на Господа “О, червейо Якове, създадох те от пръст, но ти […]

Двата древни олтара – Гедеонов и Илиев в покритие със златния четирирогов олтар. България стои на свещен пиедестал

Словото в Съдии 6-та глава, първи стих сочи на съгрешението на Израиля, поради което Бог ги предаде в ръката на Мадиама. И когато Израил извика към Господа, тогаз Господ им изпрати […]

fur, structure, fund

Слово светлина върху Откр.14 и 18 гл. – покритие със Съдии 6 и 7. За руното

ФОРМИРАНЕ ПОСЛЕДНОТО БОЖИЕ ДЯЛО НА ЗЕМЯТА, ДЯЛО НА ЧЕТВЪРТИЯ АНГЕЛ, НА КЪСНАТА РОСА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ СПАСИТЕЛНИЯ ПЛАН. ОТ ТОЗ, ПОСЛЕДЕН ОСТАТЪК СЕ ФОРМИРА ВОЙСКАТА И ЛИЧНАТА ГВАРДИЯ НА ХРИСТА – ПРОВЕРЕНА, […]