fur, structure, fund

Слово светлина върху Откр.14 и 18 гл. – покритие със Съдии 6 и 7. За руното

ФОРМИРАНЕ ПОСЛЕДНОТО БОЖИЕ ДЯЛО НА ЗЕМЯТА, ДЯЛО НА ЧЕТВЪРТИЯ АНГЕЛ, НА КЪСНАТА РОСА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ СПАСИТЕЛНИЯ ПЛАН. ОТ ТОЗ, ПОСЛЕДЕН ОСТАТЪК СЕ ФОРМИРА ВОЙСКАТА И ЛИЧНАТА ГВАРДИЯ НА ХРИСТА – ПРОВЕРЕНА, […]

Мохамеданството в храма на Света София – пророчеството за мерзостта, която е застанала на святото място

Матей 24:14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори […]

crown, jewel, jewellery

Естир – църквата Христова след избълването на Лаодикия, протестанската църква

В Книгата Естир е отразена борбата между Бога и сатана Безгранична и велика е Божията милост, изявена над Неговия род! Ако проследим древните Библейски писания, о, тя блесва с ярка светлина […]

castle, middle ages, sublime

Обяснение на Ездра и Неемия – строежа на храма

Словото за изпълнение заповедта на Кир за освобождение съсъдите златни на Божия дом означаваше, че Всевишният Бог е решил съдбите на пленените от Сатана и ги освобождава. Туй дяло на освобождение […]

the art of, religion, israel

Пророк Илия в дните на Съда, възстановил олтара на служение по подобие на Кармил

”А Тесвиецът Илия, който беше от Галаадските жители, рече на Ахава: името на живия Господ, Израилевия Бог, комуто служа, явявам ти, че през тия години няма да падне роса или дъжд, […]

jerusalem, temple, model

Соломоновият храм – обяснение на ІІІ Книга на царете 3:11

Относно Словото в Трета книга на царете, 6-та глава, 11-ти стих се изяснява важността на Божиите наредби за храма – живия олтар, който реално сочи на изпълнението Христово. Макар че Соломон […]