Двата древни олтара – Гедеонов и Илиев в покритие със златния четирирогов олтар. България стои на свещен пиедестал

Словото в Съдии 6-та глава, първи стих сочи на съгрешението на Израиля, поради което Бог ги предаде в ръката на Мадиама. И когато Израил извика към Господа, тогаз Господ им изпрати […]

fortress, historical, medieval

Мястото на България в Спасителния план

Като начало е въпросът в изпълнение на Откровение З-та гл. за голямото предупреждение към църквите от Верния Свидетел в Седмия – Лаодикийски период. А църквата е наречена Лаодикия. Църквата новозаветна е […]

angelic, wings, heavenly

България е най-велика сред всички народи и племена и високо е вдигнала светилника на вярата й в Бога

А в нощно видение в изстъпление на духа Святия дух ме посети с голяма сила и ме предупреди, че ще ми изяви волята Си. Денят бе петък срещу събота – нощта. […]

Новият Ерусалим в третото ерно време – квартал „Младост“ на София

След седемдесетгодишното пленничество на израилевия народ и връщането им на Израилева земя се покрива с връщането на народа Божий – с реална дата на освобождение се освободи и съдбата на Новия […]

calendar, date, time

Спасителният план в три времена. България като новозаветна същина

”Миг върховен, върховна е съдба! Днес, рано в зората, когато се белееше Земята под милостта Моя като снежна покривка над спящите житни зърна, то Аз, Всемoгъщ Вседържител на вселенни всемирни съдби, […]

roses, pink roses, blossom

България и църквата Христова в чин Мария – Църквата всемирна

Мигът е върховен, върховна е съдба. Камбанен звън се носи в победа небесна завсегда. Чуй се песен нежна, докосваща дълбина. В утрото ранно сияе с блясък утринната звезда. И Глас тръбен […]