abstract, bokeh, lights

Дялото на малкото духовно частично възкресение в чин Данаилово

Ангелът, описан в Откровение 18 гл., 1-4 стих, наречен още ”Четвърти” е в единодействие с Гласа съдебен в чин ”Съдия”. Словото в сянковото изпълнение се покрива с Новозаветната същина. И ние […]

apple, pomegranate, fruit

Как се осъществи Съдът велик и строението на войнството Христово от 144 000

Съдът небесен протича в строго планиран ред на разглеждане делата на всички употребления във великата свещена борба, начнала от небесните селения и разпростряна като огнена клада над цялата планета Земя. Пред […]

Как и кога ще се яви Съдът велик, за да реши делата на земния процес?

Гласът съдебенДялото на Ангела ЧетвъртиЗа сто четиридесет и четири хиляди, кои са те? Кой ги представя в съдебно време? Кой е печатът троен – вестта съдебна запечатваща Съдебният процес засяга Земята с трите […]

camp, camping, tent

Скиничните празници – преобрази в новозаветното изпълнение на духовното храмово служение

ПасхаСедем дни безквасни хлябовеНачаткитеПетдесятницаШатри Пасхалното Агне в дните на Пасха, принесено в съвършенство, сочеше на святата Христова жертва като принос за избавление от греха на народа Божий. Следваха седем дни на […]

light bulb, idea, creativity

Обяснение за старозаветната скиния и службите в нея

Светая и Светая СветихНа небето няма гряхЗа времето на Съда Святия Дух е приготвил блюда за духовно употреблениеХриста застава пред Съда натоварен с греховеСлед оправдаването на Христа от небесния Съд пред […]

chain, still life, steel

Трите петдесятници в освобождаване роба на греха – старозаветна, новозаветна и съдебна

Левит 25:10 да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей… 4 Царе 1:13 Пак прати царят трети петдесетник с петдесетте му войници. И […]

blue, sky, night

Плеадите

Йов 38:31Ти ли връзваш връзките на Плеадите, Или развързваш въжетата на Ориона? Яви се царствен народ от мирови създания – съдби велики – звезди, съзвездия, системи, ПЛЕАДИ, път млечен, звездни светове. ”О, […]

orion, night, star

Орионова врата и Орион – входът към съдебната зала

Йов 9:9Той прави съзвездията – Мечката, Ориона и Плеядите, И скритите пространства на юг.Йов 38:31Ти ли връзваш връзките на Плеадите, Или развързваш въжетата на Ориона?Амос 5:8Потърсете Този, Който прави Плеядите и Ориона, Който обръща […]