angel, wing, feather

Въздигане на падналата Давидова скиния – човекът, като Божие създание

Амос 9:11В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния, И ще заградя проломите й; Ще въздигна развалините й, И ще я съградя пак както в древните дни, Деяния 15:16„След това ще се върна. И […]

Обяснение на свещения чин в скинията неръкотворна за очистване на светилището

Свещеническият сан като чин на служение в Светая сочеше на службата в Първото ерно време на Христа чрез свещеническия Си чин в отряда свещен и се изявяваше в сянковото скинично служение […]

Узаконена е Църквата Всемирна и приема име Мария. Чирпан.

Поднасяне на Неда-Мария в нейното четиридесетдневие – признаване на Църквата всемирна пред Небеса в чин “Мария” и благословена като остатък на Господа “О, червейо Якове, създадох те от пръст, но ти […]

Двата древни олтара – Гедеонов и Илиев в покритие със златния четирирогов олтар. България стои на свещен пиедестал

Словото в Съдии 6-та глава, първи стих сочи на съгрешението на Израиля, поради което Бог ги предаде в ръката на Мадиама. И когато Израил извика към Господа, тогаз Господ им изпрати […]

woman, women, girl

Притча за седемте църкви в неразум, уподобени на пет неразумни

Буря зла, смерч граблив се яви над Земя. Свирят тайфуни, ледени блокове сриват се в низини. Вълни сеизмични изригват земни дълбини, на океани буйни вълни. Трепери Земя, сриват се човешки дела, […]

defense, masonry, castle

Дялото на малкото духовно възкресение в чин „Данаилово“ – дяло на Ангела Четвърти

Дялото на Ангела четвърти (Откр.18:1-4) е велико и могъщо явление духовно над планета Земя в дните на скончание на Плана спасителен! То се явява след Среднощния вик на предупреждение Лаодикийско: ”Ето, […]

retro, squares, abstract

Обяснение за дялото Божие с явление на олтарно служение в чин Ангел Четвърти и Пети Борец – дяло велико на съда небесен

Следва обяснение в слово за развоя на дялото Божие с явление на олтарно служение в чин на Ангел четвърти и Пети Борец – дяло велико на Съда небесен. Както на Небето, […]

light bulb, light, halogen

Слово към ръководството на църквата Божия в седмия, лаодикийския период. Гласът съдебен на Дух Святи пита: „Наистина ли няма повече светлина?“

Няма ли повече и дотук ли спира десницата на Всемогъщия и силен Бог на Правда и любов, който непрестанно бди над Своя народ и над целокупност земна от три пояса земни […]

breastfeeding, nature, girl

Ревека – сянкова съдба на Църквата всемирна – песен на Святия Дух

В ранна зора светят светилата небесни – стражи над Земя. Обсипан е лес с роса. Люлей се сърпът златен, пеят свещени звънци. Зорницата светла сноп сияещи лъчи сипе над кервана, стануващ […]