Съединяване на стар и съдебен Израил – една маслина с обновени клони

Стражева молитва за присъединяване на Аврамовото обещание към Яковото благословение: “О, Всемогъщи Боже на силите, Царю и Господарю на живите! Моля Те в тоз час, приеми прошение и молба за народи […]

Юбилеят като символ на Съда небесен в третото съдебно време

Левит 25:10И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете, всеки на притежанието си, и ще […]

Скиничното служение, 2300 денонощия, новата песен и вестта запечатваща

Скинията с двора в старозаветното служение посочи на могъщи съдби сред планета Земя в изпълнение на Спасителния сянков план. Скинията с двата отдела и служенията, които се извършваха в нея, сочеха […]

Камъкът на съединение на двете истини – Дух и Закон. Защо съсъдът на Гласа е жена? Панчарево

Завет с Бога След големите тревоги, които дялото Божие изживя около сватбата на С. и А., народът трябваше да обнови завета си с Бога. И на 03.12.1955 г., по воля Божия, […]

church, pilgrimage church, pilgrimage church of wies

Чиновете свещени в стария завет, новия завет и в съдебното време

Служенията в Светая се извършваха ежедневно, през цялото годишно време от свещения чин. Таз свещена служба в изпълнение на жертви и приношения сочеше на ходатайствената служба, но бе безрезултатна и се […]

Благословение на остатъка в чин „Яков“. Отхвърляне на Лаодикия – протестанската църква в чин „Исав“

24 А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване,25 който, като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести, като […]

Небесно благословение над Вестта и първите начатки на воинството Христово

Панчарево, Израилевата колесница След като Всевишният Бог бе благоволи и благослови дванадесет камъка в олтарно служение, Той благоволи и благослови камъка на църквата Своя. Но в края на месеца Бог ме […]

Молитва и отговор от небето, във връзка със Словото за блудницата Вавилон, лъжепророка и звяра

Молитва на стража: ”О, Всевишни Творче, Създателю наш! Пред Теб превивам нога, Вам, Троице свята, отдавам хвала и чест и слава, царство и държава да са во век веков и завсегда. […]